Ko Te Rautaki Reo a Te Kāhui Ako ki Orewa – Māori Strategy

Ko Te Rautaki Reo a Kāhui Ako ki Orewa:  Creating a community of shared understanding  Rārangi Upoko/ Table of Contents Take/Purpose 3 Whakarāpopototanga/Synopsis 4 Whiwhinga/Acquisition 5 Ngā Whaitua/Domains 6 Mēhua haere/Measuring progress 9 Take/ Purpose The Orewa Kāhui Ako has as one of its four focus goals the following: The te reo Māori curriculum progressions …